PDF Drukuj Email

 Agenda of the conference below.

 

Guidelines for authors


Program:

Friday 2nd October 2015

12.00 - 15.00 - registration (main hall) rejestracja (hall główny)

15.00 - 19.00 ? Lectures wykłady Sala C Room C

15.00- 15.10 Welcome. Powitanie uczestników Tomasz Zagórski

15.15 -15.45 Watsu, past and present. Watsu wczoraj i dziś Harold Dull

15.45 - 16.05 Watsu in research study ? systematic review. Watsu in research study ? systematic reviewWatsu w badaniach naukowych ? przegląd systematyczny. Ewelina Rosłoniec.

16.05 - 16.40 Modern trends in the development of therapeutic and recreational forms in the water. Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjno-terapeutycznych w wodzie. Dr Krzysztof Pietrusik.

16.40 - 17.00 Assessment of effectiveness of Watsu for chronic sacro-lumbar spine pain. A pilot study. Ocena skuteczności Watsu w przewlekłych dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa - badania pilotażowe. Anita Konik, Anna Koszela.

17.00 - 17.30  Coffee break. Przerwa Kawowa.

17.30 - 18.15 The use of concept Halliwick and Watsu underwater techniques in the treatment of children with cerebral palsy. Wykorzystanie Koncepcji Halliwick oraz Watsu w technikach podwodnych w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Krzysztof Miłkowski.

18.15 - 19.00 Znaczenie podparcia głowy - połączenia mięśniowo powięziowe Anatomy Trains. Znaczenie podparcia głowy - połączenia mięśniowo powięziowe Anatomy Trains. Michael Watson / Tomasz Zagórski

20.00 Banquet at Hotel Europejski (Lubicz str. 5) Bankiet w Hotelu Europejskim.

Saturday 3rd October 2015

09.00 - 13.30 - Practical part - pool. Część praktyczna na basenie.

9.00 - 10.00 First aid at the pool most common accidents and disease entities. Pierwsza pomoc na basenie w najczęściej występujących wypadkach i jednostkach  chorobowych. Część teoretyczna. Dr Jan Harasimowicz.

Attention change! Uwaga zmiana!

10.00 -12.15 First aid demonstration at the pool, taking into account the existing algorithms of emergency medicine. The practical part. Pokaz udzielania pierwszej pomocy na basenie, z uwzględnieniem obowiązujących algorytmów medycyny ratunkowej. Część praktyczna. Dr Jan Harasimowicz.

12.15 - 13.00 Show of underwater work with Matthew - a child with CP. Pokaz pracy pod wodą z Mateuszem ? dzieckiem z MPD. Krzysztof Miłkowski.

13.00 -13.30 Watsu in triads (all participants in water). Watsu w trójkach (wszyscy uczestnicy w wodzie). Harold Dull.

13.30 - 14.45 Lunch. Przerwa obiadowa

14.45 - 20.45 ? Lectures Room B Wykłady

14.45 - 15.15 Slovenian Halliwick &Watsu experiment on teaching eldery person how to swim. Słoweński eksperyment z użyciem Hallwick i Watsu w nauczaniu pływania osób starszych.  Rajko Vute, Neda Rotar.

15.15 - 16.10 The importance of Aquatic & Watsu Practice in Therapeutic Recreation and Benefits for Well - Being in the Society. Znaczenie terapii wodnych i Watsu w rekreacji terapeutycznej i ich korzyści dla dobrego samopoczucia w społeczeństwie. Abdusselam Kose.

16.10 - 17.00 The physiological effect of  disabled children when they are performing aquatic exercise. Fizjologiczne efekty ćwiczeń w wodzie u dzieci niepełnosprawnych. Han, Chang-Wook

17.00 - 17.15 Coffee break. Przerwa kawowa

17.15 - 17.45 The opportunity of WATSU programs in Physical Education and Sports Colleges and advantage of future carriers for PE Students in Turkey. Możliwości zastosowania programów Watsu w Wychowaniu Fizycznym i gimnazjach sportowych korzyści dla przyszłej kariery zawodowej studentów Wychowania Fizycznego w Turcji. Dicle Aras.

17.45 - 18.25 Applying Legal and Risk Management Analysis to Make Watsu Safe. Analiza prawna i ocena ryzyka w bezpiecznym wykonywaniu Watsu. Katharina Nohr.

18.25 - 18.30 NDT-Bobath concept and Watsu. Koncepcja NDT Bobath oraz Watsu (e-poster). Neda Rotar.

18.30 - 18.45 Coffee break. przerwa kawowa

18.45 - 20.00 The GAG methodology applied to Watsu and AB learning process. Zastosowanie metodologii GAG w procesie nauczania Watsu i innych metod pracy z ciałem w wodzie. Gianni de Stefani.

20.00 -  20.45 Future of Watsu (panel discussion). Przyszłość Watsu (dyskusja panelowa). Moved to next day. Przeniesione na następny dzień.

Sunday 4th October 2015

09.00 - 12.00 - Practical part - pool. Część praktyczna na basenie.

9.00 - 9.30 GE-RA - the therapy in depth. GE-RA - Terapia w głębi. Jurgita Svediene.

9.30 - 10.00 Fascia Release in Water. Presentation. Pokaz. Tomasz Zagórski

10.00 - 12.00 Watsu workshops. Everybody practice and try to break a World Record. Warsztaty Watsu - wszyscy uczestnicy w wodzie - ćwiczenia oraz próba pobicia Rekordu Świata

12.00 - 13.00 Lunch. Przerwa obiadowa.

13.00 - 15.00 ? Lectures  Room B Wykłady Sala B

13.00 - 13.25 Water work with babies, healthy and disabled (Child with the emerald eyes). Praca z dziećmi, zdrowymi i niepełnosprawnymi w wodzie. Jurgita Svediene.

13.25 - 13.50 Land work (NDT-Bobath) and water work (Watsu) connection concept for cildren with Cerebral Palsy. Połączenie pracy na lądzie (NDT-Bobath) i w wodzie  (Watsu) u dzieci z MPD. Aleksandra Koziorowska.

Attention change! Uwaga zmiana!

13.50 - 14.20 The Halliwick Concept as a form of environmental integration and activation of persons with disabilities. Koncepcja Halliwick ? terapia poprzez zabawę. Krzysztof Miłkowski.

14.20 - 14.35 Watsu for Athletes. Application of Watsu therapy for recovery after training and competitions. Koncepcja Watsu for Athletes. Zastosowanie terapii Watsu w odnowie biologicznej sportowców. Tomasz Zagórski.

14.35 - 14.55 Influence of exercises in water on blood pressure of patients with movement  disabilities. Wpływ ćwiczeń w wodzie na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z dysfunkcjami narządu ruchu. Sebastian Nonn-Wasztan, Julia Jajor.

14.55 - 15.15 Watsu for families. Watsu w rodzinach. Harold Dull.

15.15 - 15.30 Closing. Podsumowanie i zakończenie.

 

LECTURERS:

Harold Dull (USA) is the the creator of Watsu?, Tantsu? and the Worldwide Aquatic Bodywork Registry which stores the transcripts of students around the world. Harold trained with the creator of Zen Shiatsu in Japan, Shizuto Masunaga, and the teachers who brought Zen Shiatsu to America, Reuho Yamada and Wataru Ohashi. The profundity and effectiveness of the bodywork forms he has created reflect his passionate practice and deep understanding of energy and the body; the creativity of these forms reflects his background as a poet in the San Francisco Renaissance. His three Watsu books, a new Tantsu book and a collection of his poetry as well as several of his DVDs are available. Harold speaks several languages,which helps him teach his work all over the world. He has been awarded by Water Fitness and Aquatic Therapy associations. Once he compleated developing the forms needed in clinics and spas around the world, Harold turned his attention to developing complementary paths that can make Watsu and Tantsu's potential for connection and the creative engagement of our life force universally available, a new humanism in which everybody can float or hold each other without intention.

Topic: Opening lecture.

 

 

 

Changwook Han, PhD (South Korea) Adjunct Professor at Daegu University,  CEO of Korea Aquatic Exercise Institute, Chairperson in the Division on Mental Retardation at Korea Disabled Swimming Federation, Head by WA"> Coach at Paralympic Games Athens 2004 for Korea National Swimming Team.

Topic: The physiological effect of  disabled children when they are performing aquatic exercise.

 

 

 

 

 

 

 


Anita Konik, PhD, PT (Poland) Watsu Therapist, adiunct at University School of Physical Education in Poznan - Faculty of Physical Education in Gorzow Wielkopolski.

Topic: 1. Assessment of effectiveness of Watsu for chronic sacro-lumbar spine pain. A pilot study.

2. Watsu in research study ? systematic review. A review of clinical and scientific literature on Watsu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katharina Nohr (USA, Hawaii)

Katharine M. Nohr, Esq. is a lawyer and former Judge from Hawaii, USA.  She is the principal of Nohr Sports Risk Management, LLC and author of the book:  Managing Risk In Sport and Recreation: The Essential Guide for Loss Prevention (2009 Human Kinetics).  Ms. Nohr earned a certificate in Aquatics Risk Management and has been involved in swimming in multiple capacities, including serving as the Regional Coordinator of Officials for USA Triathlon for 8 years.  She has officiated the U.S. Olympic Trials, World Cup and World Championships for triathlon and has served as an Appellate Hearings Officer for USA Triathlon.  Ms. Nohr's law practice is focused on insurance defense litigation and sports law.  She is a trained mediator and arbitrator.  She was Region VIII Vice President of International Association of Insurance Professionals in 2014 and won the International Insurance Professional of the Year Award in 2012.


Topic: Applying Legal and Risk Management Analysis to Make Watsu Safe.

 

 

 


Michael Watson (Bermuda) KMI Practitioner and one of the leading Anatomy Trains teachers with strong background in both: manual therapy and movement (joga, Pilates). He will explain the importance of correct head and spine support in water in tension transfer through myofascial connections in context of tensegrity

Topic: Head support importance in context of myofascial connections of Anatomy Trains concept.

 

 

 

 

 

 

Gianni De Stefani (Switzerland)

Watsu Instructor, internationally recognized teacher of Aquatic Bodywork.

 

Topic: The GAG methodology applied to Watsu and AB learning process.

 

 

 

 

 

 

 


 

Rajko Vute, PhD (Slovenia).

Lecturer at Ljubljana University, Halliwick Senior Lecturer.

 

Topic: SLOVENIAN HALLIWICK & WATSU EXPERIMENT ON TEACHING ELDERLY PERSON HOW TO SWIM.


 

 

 

 

 

 

 

Neda Rotar (Slovenia),

Phisiotherapist from Slovenia.

NDT-Bobath therapist working with babies, older children and adults.

Senior Instructor NDT Bobath EBTA recognised

and Halliwick Senior Lecturer.

 

Topic: NDT-Bobath concept and Watsu

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Abdusselam Kose PhD (Turkey)

Visiting Scholar, Indiana University, School of Public Health, Department of Recreation, Tourism and Parks Studies, Indiana ? Bloomington, USA and Lecturer, Usak University, Faculty of Sports Sciences, Usak ? Turkey

Topic: The importance of Aquatic & Watsu Practice in Therapeutic Recreation and Benefits for Well - Being in the Society

 

 

 

 

 

 Jurgita Svediene MSc (Lithuania) Watsu Practitioner and Instructor, having great experience with water births, work with pregnant woman and small children she finishing her kinesiology study with the diploma work about qualitative study on patients with spastic diplegia, which she will share with us. Jurgita is extraordinary energetic person and spreads this amazing energy around the room!

Topic: 1. Water work with babies, healthy and disabled.

2. Watsu with pregnant woman.

 

 

 

 

Krzysztof Piertusik PhD (Poland) Senior lecturer at Department of Swimming and Water Rescue of University of Physical Education in Poznan. Author of many value publication about swimming, baby swimming, water recreation.

Topic: Modern trends in the development of therapeutic and recreational forms in the water.

 

 

 

 

 

Dicle Aras PhD (Turkey)


Topic: The opportunity of WATSU programs in Physical Education and Sports Colleges and advantage of future carriers for PE Students in Turkey

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Miłkowski MSC, PT (Poland) PE Teacher, PNF therapist, working at the Centre for Rehabilitation of Disabled Children in Stalowa Wola, mostly with disabled children with brain injury and neurological disorders.

For over a dozen years he has been streamlining and supporting the development of the use of the aquatic environment. It is Lecturer Halliwick (IHA Rec. Lecturer), and Watsu Practitioner and  Assistant and the Bad Ragaz Ring Method therapist. He continue to raise awareness and gaining new skills needed to work with persons with disabilities participating in many courses, conferences and trainings.

He is a member of the International Halliwick Association and the Association of Watsu Aquatic Therapy Development Poland. Acting on the Board of the Association of Watsu Aquatic Therapy Development of Poland actively promotes water treatment

the use of people with disabilities in the aquatic environment. He is the author of articles in professional journals and in the popular press.

Topic: 1. Underwater activity with disabled children.

2. The Halliwick Concept as a form of environmental integration and activation of persons with disabilities.

 

 

Aleksandra Koziorowska MSc, PT (Poland) Watsu Practitioner, NDT-Bobath Therapist. She dedicated her professional career for CP children, in her everyday work she combines different concepts and work environments to follow the child in most skillfully way and to create optimal conditions for child`s development. She combines her clinical practice with scientific research for several years. She is open, creative and passionate in observing children and using their capabilities in the quest for self-reliance.

Topic: Land work (NDT-Bobath) and water work (Watsu) connection concept for cildren with Cerebral Palsy.

 

 

 

 

Tomasz Zagórski MSc (Poland) MSc in Physical Education and Athletics Trainer (University of Physical Education in Krakow, 2000). Finished postgraduate specialty of Athletic Recovery (2001) and a series of massage and manual therapy courses. Internationally recognized Watsu Instructor (up to Watsu 2) and Anatomy Trains Associated Teacher. Brought Watsu to Poland and Russia helping to develop structures for communities, as well as supporting developing communities in many other countries.

His clinical practice focuses on athletes, specializing in working with athletes of the highest level in their disciplines. He has worked with athletes training and competing in handball, football, athletics, whitewater kayaking, fencing, skiing, in clubs and with national teams (of Poland, Tunisia, France, Qatar). He has worked with many Olympic Champions, World Champions, European Champions and World Record holders, including: R. Korzeniowski (athletics), J. Kowalczyk (skiing), K. Skolimowska (athletics), S. Ziółkowski (athletics), A. Włodarczyk (athletics), R. Knapik (fencing), J. Diniz (athletics). Currently, he works in France with Christophe Lemaitre, the fastest non arfo-american sprinter of all time, helping him to prepare for 2016 Olympic Games in Rio.

He is the author of many articles on various aspects of the bodywork. He was an active participant of many conferences: 2nd Biennal Congress of South African Sports Medicine Association, Johannesburg (2010), Fascia in Sports Medicine, Ulm (2013) 4th Fascia Research Congress, Washington (2015). On the basis of his knowledge and experience in sports and working in water, he created his original concept of Watsu for Athletes, which teaches the optimum application of Watsu in athletic recovery and supporting athletic training. He is also the co-author (with Mariusz Kurkowski) of the original concept of Fascia in Water, which presents the potential of applying the techniques of myofascial release in water environment.

As far as Watsu teaching is concerned, he prefers the style based on techniques ensuring safety and high quality of movement and touch, as well as ergonomics in therapist's work. This new approach, of which Tomasz is one of the pioneers, gains more and more interest globally, and it is the basis for therapeutic application of Watsu.

Topic: 1. Fascia in water.

2. Watsu for Athletes. Application of Watsu therapy for recovery after training and competitions.

 

 

More presenters will be introduced soon....

 

Register Online here.